Plaveme každé pondělí a středu.

 

Zápis a náhrady

Zápis: 

Na tel.č. 603 512 710 nebo na emailu info@klubkapicka.cz
 

Omluvy a náhrady lekcí:                        

Pakliže je Váše dítě nemocné nebo víte, že se na hodinu nemůžete dostavit, je možné si hodinu nahradit, avšak pouze v případě, že absence je řádně omluvena minimálně 24 h předem.

Převod náhrad do následujícího kurzu je možné pouze v případě, že se tohoto kurzu účastníte a máte ho plně uhrazený.

Při nahrazování hodin se Vám budeme snažit vyjít maximálně vstříc. Nicméně s ohledem na kapacitu je náhrada možná pouze po domluvě s instruktorkou.

Tzv. náhrady za náhrady, tedy nahrazení již domluvené náhradní hodiny není bohužel možné!

 

Informace

Kvalita vody:

Teplota vody a vzduchu je kontrolována před zahájením kadé lekce. Teplota vzduchu je

 o 1-3 °C vyšší než teplota vody. Teplota vody 30 °C.

Denn, ped zahájením lekcí, je ve pelivě omyto istou vodou a dezinfikováno. Ostatní

prostory jsou nkolikrát denně dkladně čitny a dezinfikovány (INCIDIN EXTRA, SANITOL, MIKASEPT). 

istící a dezinfekní prostedky jsou skladovány v uzamykatelné místnosti k tomu urené.

Pi zneitní vody díttem je provoz okamitě zastaven na dobu nezbytně nutnou k vyputní, dezinfekci, následnému napoutní a ohevu vody v bazénu.

Provozovatel zodpovídá za pravidelné kontroly jakosti vody, její úpravu, úklid a dezinfekci prostor a provozování kurz.

Pravidelné rozbory vody provádí Zdravotní ústav se sídlem v Ústí nad Labem. 

 

Co si vzít sebou:

Mýdlo, šampon, osušku, olej ( nebo tělové mléko).

Pro děti plavky s přiléhavou gumičkou kolem pasu a nohou a koupací čepici (od jednoho roku).

Dítě by mělo být vyspané, odpočinuté a nakojené (najedené - min. 30 minut před plaváním).

 

Provozní řád:

Stáhněte si ho zde: Provozni_rad.pdf
 

Pozorně si řád přečtěte - zaplacením kurzovného s Provozním řádem souhlasíte.